Corona-hulpmiddelen in de Nederlandse sport: judo

Nederlandse sportclubs openden vorige week weer haar deuren in Corona-tijd. Gedeeltelijk dan, sporten in clubverband is voorlopig alleen toegestaan voor de jeugd tot en met twaalf jaar en de leeftijdscategorie dertien tot en met achttien jaar. Die laatste leeftijdsgroep moet zich voorlopig houden aan de anderhalve meter-maatregel: wat betekent dat voor de Nederlandse judo-jeugd?

Corona vraagt ook om improvisatievermogen van de leden van de Nederlandse Judobond. Die bond adviseert de leeftijdscategorie dertien tot en met achtten gebruik te maken van hulpmiddelen om het verbod op fysiek contact bij oefeningen te compenseren.

Elastieken, ballonnen, foamsticks, judodekens, ballen en werppoppen
Zo raadt Judobond Nederland aan om elastieken, ballonnen, foamsticks, judodekens, ballen en werppoppen in te zetten. Verder moeten de clubs de trainingen in de buitenlucht aanbieden omdat binnen sporten nog niet is toegestaan.

Judovereniging Kai uit Vlaardingen had op maandag 27 april de eerste Nederlandse judoles – een testles voor het samenstellen van protocollen – na de Nederlandse Corona-uitbraak. Sportschool van de Pol uit Helmond liet eerder zien hoe leden kunnen sparren met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Een judo-trainingsoefening met een elastiek cirkelde al eerder rond op Youtube.

Protocol NOS*NSF
Sportkoepel NOC*NSF heeft met behulp van de Vereniging Sport en gemeenten en de sportbonden een protocol opgesteld over de versoepeling in de Corona-maatregelen. Hierover houdt de judobond haar achterban via de website en andere communicatiekanalen op de hoogte. De bond adviseert haar clubs om afspraken te maken met gemeenten voor de naleving van het protocol en de nieuwe locaties van de judo-trainingen voor de jeugd.

Corona en het Surinaamse voetbal: interview Jack Mangalie (SVB)

In Nederland ligt het voetbal sinds de uitbraak van de Corona-crisis stil. Seizoen 2019/2020 gaat voor het amateurvoetbal de boeken in als niet gespeeld en de besluitvorming van de KNVB voor de toewijzing van Europa Cup-plekken krijgt een staart. Dat geldt ook voor de promotie/degradatie-uitspraak voor de Eredivisie en de Keuken Kampioen-divisie.

Hoe staat het voetbal in Suriname ervoor in deze tijden? We gaan in gesprek met Jack Mangalie, de 41-jarige assistent- en keeperstrainer van het Surinaamse nationale elftal, ‘Natio’. Eind 2019 kwalificeerde die selectie zich voor de eerste keer in haar historie voor de Gold Cup, het continentale kampioenschap voor landen uit het Caribisch Gebied, Noord- en Midden-Amerika. “Wij hoopten op een nieuw samenkomen in maart, dat is voorlopig uitgesteld.”

Corona heeft ook de republiek Suriname in haar greep: het openbare leven ligt plat en het sportleven ook. De belangrijkste maatregelen zijn een uitgaansverbod tussen 20.00 uur en 06.00 uur en een verbod op samenkomsten van meer dan tien personen. Ook in Suriname wordt de situatie dus met de hoogste staat van paraatheid benaderd.

Een van de consequenties van de maatregelen was het schrappen van een oefenwedstrijd van de Surinaamse selectie: het op 28 maart geplande treffen met Grenada in Paramaribo ging van de agenda.

Uitstel van samenkomen
Mangalie: “De historische plaatsing voor de Gold Cup is uitbundig gevierd, we hebben veel complimenten en erkenning ontvangen en daarmee hebben we de interlandperiode 2019 goed afgesloten. Wij hoopten op een nieuw samenkomen in maart, dat is voorlopig uitgesteld.” De selectie van de Surinaamse voetbalbond houdt zich onderwijl fit met trainingsoefeningen van de staf.

Het team van bondscoach Dean Gorré won vorig jaar haar CONCACAF Nations League-groep en plaatste zich daarmee voor de hoogste divisie A van die competitie.

“We willen zichtbare stappen blijven maken en ontwikkelingen zien naar een hoger niveau. Ik deel wekelijks video-items met de spelers, bijvoorbeeld met wedstrijd-fragmenten van duels van de Gold Cup van 2019. Of van volle stadion belevingen. Dat is pure motivatie, het is zo dichtbij. Over veertien maanden staan we op de Gold Cup in de Verenigde Staten en we willen de Surinaamse vlag goed vertegenwoordigen”, gaat hij verder. Zelf put hij inmiddels uit meer dan vijf jaar keeperstraining-ervaring voor Ajax en Almere City FC.

Start WK-kwalificatie
Het is nog onbekend wanneer de volgende kwalificatiereeks voor de Surinaamse selectie van start gaat, die voor het WK van 2022. De oorspronkelijke kalender geeft aan dat de CONCACAF die reeks wil afwerken in september, oktober en november van dit jaar. Volgens Mangalie schuift die planning, naar alle waarschijnlijkheid, verder de toekomst in.

Ook de afronding van de Surinaamse nationale voetbalcompetitie is nog ongewis. Het seizoen in Suriname heeft een andere tijdsstructuur dan in Europa, de Surinaamse voetbalbond (SVB) heeft nog geen uitspraak gedaan over de afwikkeling van het lopende voetbaljaar.

Jack Mangalie (foto Sportmedia Nederland)

Jack Mangalie (foto Sportmedia Nederland)

Top tien sportbonden Nederland: de gevolgen van de versoepeling in de Corona-maatregelen

Welke gevolgen hebben de versoepeling in de Corona-maatregelen op de sport in Nederland? Onze rondgang langs de top tien sportbonden van Nederland levert het volgende op.

10. Volleybal
Binnen volleyballen blijft voorlopig niet toegestaan en alle evenementen waar een vergunningplicht voor is zijn afgelast tot 1 september. Beachvolleybalverenigingen en volleybalverenigingen die beachvolleybal aanbieden kunnen zich vanaf heden gaan voorbereiden om weer trainingen aan jeugd te geven. Aan verenigingen die normaal alleen indoorvolleybal aanbieden, adviseert de Nevobo om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om de trainingen te verplaatsen naar buiten.

In de afgelopen week is de Nevobo samen met andere sportbonden en NOC*NSF bezig geweest met het opstellen van protocollen die beschrijven hoe er binnen de richtlijnen gestart kan worden met beach- en grasvolleybal-trainingen. Deze protocollen zijn klaar en worden momenteel voorgelegd aan de instanties ter goedkeuring. Nadat hier duidelijkheid over komt zal de volleybal gemeenschap hier zo snel mogelijk, naar alle waarschijnlijkheid nog deze week, concreet over geïnformeerd worden. (bron: https://www.nevobo.nl/)

9. Zwemmen
De KNZB werkt hard aan een aantal handvatten voor de zwemverenigingen. Daarnaast is de bond in overleg met organisaties in de zwembranche om tot een concreet plan te komen voor de periode na 20 mei. Hierbij moet worden gedacht aan protocollen, het openstellen van zwembaden, etcetera. De beperkte heropening – buitensporten voor kinderen tot twaalf jaar en met anderhalve meter afstand voor kinderen tot 18 jaar – geldt voorlopig tot 20 mei.

De KNZB brengt momenteel in kaart wat dat voor alle zwemsport activiteiten van de KNZB betekent en welke kansen dit biedt. Het kabinet heeft verder besloten trainingen van topsporters onder duidelijke voorwaarden en op aangewezen locaties mogelijk te maken. De op dit moment gesloten sportaccommodaties mogen alleen voor deze groepen weer worden gebruikt.

Het verbod op het organiseren van vergunningplichtige evenementen is verlengd tot 1 september 2020. Daarmee komt in ieder geval een groot aantal open waterwedstrijden deze zomer te vervallen. Geen ONK in Heerjansdam, geen NK Marathon over het IJsselmeer, geen Noord-Holland bekers, geen Zeeland- of Brabant bekers en geen circuit wedstrijden. Samen met de Taakgroep Open Water Zwemmen is overeengekomen dat er dit seizoen geen klassement zal worden bijgehouden. (bron: www.knzb.nl)

8. Atletiek
De Atletiekunie is bezig om de versoepelde maatregelen in kaart te brengen voor de atletiek en streeft ernaar uiterlijk vrijdag 24 april met definitieve richtlijnen voor onze clubs te komen:

  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten als zij anderhalve meter afstand in acht nemen.
  • Samen hardlopen of gezamenlijk trainen vormt nog altijd een te groot risico en ons advies volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Bovendien merken we dat individuele hardlopers zich goed aan de maatregelen houden en dat hardlopen zoals het nu gedaan wordt, heel erg goed gaat. Hardlopers blijven alleen lopen en houden de afstandsregels in acht.
  • Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

De Unie is verheugd dat vanaf 29 april de jeugd weer kan sporten en dat leden individueel kunnen blijven hardlopen. De Unie wil alle betrokkenen dan ook vragen zoveel als mogelijk hun medewerking te verlenen zodat we samen de atletieksport weer op gang kunnen krijgen. Door verantwoord te sporten en de regels en adviezen op te volgen, geven we samen sturing aan de toekomst van atletiek. (bron: www.atletiekunie.nl)

7. Paardrijden
Op de paarden sportaccommodaties kunnen vanaf woensdag 29 april weer georganiseerde paardensport activiteiten plaatsvinden, onder begeleiding voor aan kinderen tot en met 12 jaar. En mits dit in de buitenlucht gebeurt. Ook de jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag weer deelnemen aan georganiseerde paardensport activiteiten in de buitenlucht, maar hierbij moet wel minimaal anderhalve meter afstand worden gehouden tussen elkaar.

Er mogen nog geen paardensport activiteiten voor volwassenen georganiseerd worden. Het verbod op wedstrijden en competities blijft gehandhaafd en wordt verlengd met drie weken tot en met in ieder geval 19 mei. Het verbod op vergunnings- en meldingsplichtige evenementen wordt verlengd tot 1 september. (bron: www.knhs.nl)

6. Hockey
Naar aanleiding van de laatste persconferentie over de Corona-maatregelen heeft het bondsbestuur van de KNHB besloten alle competities van het seizoen 2019-2020 te beëindigen. Deze beslissing betreft ook de (jongste) jeugdcompetities. De nieuwe afgekondigde regelgeving geeft de jeugd tot en met 12 jaar en de jeugd van 13 tot en met 18 jaar, met inachtneming van de anderhalve meter, vanaf 28 april weer ruimte om te trainen. (bron: www.knhb.nl)

5. Gymnastiek
De KNGU doet er alles aan om de clubs en trainers zo snel mogelijk te informeren over het precieze kader waarbinnen er vanaf 29 april gesport kan worden. Gelukkig is er al een en ander voorbereid, maar dat moet nog worden aangepast naar het laatste nieuws en worden getoetst met andere partijen als het RIVM, VWS, gemeenten en NOC*NSF. Daarbij blijft de volksgezondheid voorop staan. Dat is de reden waarom onze lobby voor binnensporten helaas niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Dit nieuws vraagt creativiteit van clubs om de sport buiten te organiseren. Bij disciplines als dans en freerunnen, waar het misschien wat meer voor de hand ligt, maar ook voor ons aanbod met betrekking tot nijntje, turnen, trampolinespringen en gym, zien we zeker kansen. De KNGU helpt hierin met kaders en inspirerende voorbeelden. (bron: https://dutchgymnastics.nl/)

4. Golf
De overkoepelende Nederlands golforganisaties, NGF, PGA Holland, NGA en NVG bestuderen wat de gewijzigde maatregelen betekenen voor de golfsport. Op basis van de ontwikkelingen heeft golf samen met een aantal andere buitensporten een protocol opgesteld voor een gefaseerde herstart onder strikte, aangepaste voorwaarden. Op 16 april heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) dit protocol aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor zes verschillende sporten.

Het algemene protocol voor de sport is tot stand gekomen in samenwerking met de bij het POS aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Paardensport, fitness, klimsport, zwemsport, squash en golf zijn de sporten die zich daarnaast al zorgvuldig en uitgebreid hebben voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en vooral sporters om weer verantwoord te kunnen gaan sporten. Het concept protocol is te vinden in dit bericht. (bron: www.ngf.nl)

3. Sportvissen
Het geldende verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht is verlengd van 1 juni tot 1 september. Met deze verlenging komt onder meer de organisatie van het WK Dames in Flevoland eind augustus dit jaar te vervallen. Sportvisserij Nederland is blij dat veel mensen momenteel hun ontspanning vinden in het vissen, maar wil ook net als iedereen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Het strikt naleven van de afgekondigde maatregelen – die dus in ieder geval tot 20 mei van kracht zijn – is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven vissen. (bron: www.sportvisserijnederland.nl)

2. Tennis
De KNLTB meldt dat zowel de Voorjaarscompetitie als de Kia Tenniskids competitie niet kunnen starten in het geplande weekend van 9 en 10 mei; het spelen van deze competities is voor de zomer überhaupt niet haalbaar is. De bond heeft besloten beide competities te verplaatsen naar het najaar. Hetzelfde geldt voor de Voorjaarscompetitie Padel, die op 25 mei zou starten. Ook deze verschuift naar het najaar. (bron: www.knltb.nl)

1. Voetbal
Vanaf 29 april maakt de KNVB georganiseerd en beheersbaar sporten weer mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf die datum weer voetballen, zonder per se de anderhalve meter afstand te bewaren. Dat ligt anders voor de leeftijdsgroep daarboven: voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij mogen sporten mits zij wel op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. KNVB-verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren, zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities gaan voor het najaar niet van start. (bron: www.knvb.nl)

Fotoserie Björn Martens: OldStars

Middenin de serie OldStars Radio-podcasts een serie foto’s van het project OldStars. De maker van de serie is Sportmedia Nederland-fotograaf Björn Martens.

Eredivisie voor elkaar: matchen

 in hulp

De Eredivisie CV toont haar maatschappelijke gezicht in Corona-tijd met een nieuw initiatief: Eredivisie voor elkaar. Het nieuwe platform zet de verbindende kracht van voetbal om naar vraag en aanbod van hulp voor hulpbehoevenden.

Wat te doen in een periode waarin Eredivisie-voetbal niet tot de mogelijkheden behoort? Die vraag hield Aukje Geubbels, MVO-projectmanager bij de Eredivisie CV, bezig toen de Corona-maatregelen de competitie stil legden.

NL voor elkaar
Naar het voorbeeld van het landelijke vrijwilligersplatform NL voor elkaar stond korte tijd later www.eredivisievoorelkaar.nl online. Aanbieders en behoevende van hulp vinden elkaar op dit platform door middel van matches. “Wij zetten de kracht van voetbal en onze landelijke dekking in om maatschappelijk een bijdrage te leveren in deze periode”, vertelt Geubbels.

In samenwerking met de achttien Eredivisieclubs probeert de Eredivisie CV meer bekendheid aan het project te geven. “Wellicht dat het platform in de toekomst kan blijven als plek waarop bijvoorbeeld ouderen iemand kunnen vinden om samen naar Eredivisie-wedstrijden te gaan”, gaat ze verder.

Bingo met Ron Vlaar
Het platform toont binnenkort meer over concrete maatschappelijke initiatieven van de clubs en spelers. Van Ron Vlaar bijvoorbeeld. De AZ-verdediger speelde deze week een potje bingo met bewoners in een Alkmaars verzorgingstehuis. Willem II-aanvoerder Jordan Peters belt met oudere seizoenkaarthouders van de Tilburgse club om een praatje met hen te maken.

Trainer Hans de Koning (VVV) gaat dineren met de OldStars van de Limburgse club. FC Emmen-middenvelder Anco Jansen kruipt in een digitale trainingsomgeving van FC Emmen om de Drentse achterban te bereiken voor een training.

Eredivisie voor elkaar

Eredivisie voor elkaar