Top tien sportbonden Nederland: de gevolgen van de versoepeling in de Corona-maatregelen

Welke gevolgen hebben de versoepeling in de Corona-maatregelen op de sport in Nederland? Onze rondgang langs de top tien sportbonden van Nederland levert het volgende op.

10. Volleybal
Binnen volleyballen blijft voorlopig niet toegestaan en alle evenementen waar een vergunningplicht voor is zijn afgelast tot 1 september. Beachvolleybalverenigingen en volleybalverenigingen die beachvolleybal aanbieden kunnen zich vanaf heden gaan voorbereiden om weer trainingen aan jeugd te geven. Aan verenigingen die normaal alleen indoorvolleybal aanbieden, adviseert de Nevobo om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om de trainingen te verplaatsen naar buiten.

In de afgelopen week is de Nevobo samen met andere sportbonden en NOC*NSF bezig geweest met het opstellen van protocollen die beschrijven hoe er binnen de richtlijnen gestart kan worden met beach- en grasvolleybal-trainingen. Deze protocollen zijn klaar en worden momenteel voorgelegd aan de instanties ter goedkeuring. Nadat hier duidelijkheid over komt zal de volleybal gemeenschap hier zo snel mogelijk, naar alle waarschijnlijkheid nog deze week, concreet over geïnformeerd worden. (bron: https://www.nevobo.nl/)

9. Zwemmen
De KNZB werkt hard aan een aantal handvatten voor de zwemverenigingen. Daarnaast is de bond in overleg met organisaties in de zwembranche om tot een concreet plan te komen voor de periode na 20 mei. Hierbij moet worden gedacht aan protocollen, het openstellen van zwembaden, etcetera. De beperkte heropening – buitensporten voor kinderen tot twaalf jaar en met anderhalve meter afstand voor kinderen tot 18 jaar – geldt voorlopig tot 20 mei.

De KNZB brengt momenteel in kaart wat dat voor alle zwemsport activiteiten van de KNZB betekent en welke kansen dit biedt. Het kabinet heeft verder besloten trainingen van topsporters onder duidelijke voorwaarden en op aangewezen locaties mogelijk te maken. De op dit moment gesloten sportaccommodaties mogen alleen voor deze groepen weer worden gebruikt.

Het verbod op het organiseren van vergunningplichtige evenementen is verlengd tot 1 september 2020. Daarmee komt in ieder geval een groot aantal open waterwedstrijden deze zomer te vervallen. Geen ONK in Heerjansdam, geen NK Marathon over het IJsselmeer, geen Noord-Holland bekers, geen Zeeland- of Brabant bekers en geen circuit wedstrijden. Samen met de Taakgroep Open Water Zwemmen is overeengekomen dat er dit seizoen geen klassement zal worden bijgehouden. (bron: www.knzb.nl)

8. Atletiek
De Atletiekunie is bezig om de versoepelde maatregelen in kaart te brengen voor de atletiek en streeft ernaar uiterlijk vrijdag 24 april met definitieve richtlijnen voor onze clubs te komen:

  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten als zij anderhalve meter afstand in acht nemen.
  • Samen hardlopen of gezamenlijk trainen vormt nog altijd een te groot risico en ons advies volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Bovendien merken we dat individuele hardlopers zich goed aan de maatregelen houden en dat hardlopen zoals het nu gedaan wordt, heel erg goed gaat. Hardlopers blijven alleen lopen en houden de afstandsregels in acht.
  • Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

De Unie is verheugd dat vanaf 29 april de jeugd weer kan sporten en dat leden individueel kunnen blijven hardlopen. De Unie wil alle betrokkenen dan ook vragen zoveel als mogelijk hun medewerking te verlenen zodat we samen de atletieksport weer op gang kunnen krijgen. Door verantwoord te sporten en de regels en adviezen op te volgen, geven we samen sturing aan de toekomst van atletiek. (bron: www.atletiekunie.nl)

7. Paardrijden
Op de paarden sportaccommodaties kunnen vanaf woensdag 29 april weer georganiseerde paardensport activiteiten plaatsvinden, onder begeleiding voor aan kinderen tot en met 12 jaar. En mits dit in de buitenlucht gebeurt. Ook de jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag weer deelnemen aan georganiseerde paardensport activiteiten in de buitenlucht, maar hierbij moet wel minimaal anderhalve meter afstand worden gehouden tussen elkaar.

Er mogen nog geen paardensport activiteiten voor volwassenen georganiseerd worden. Het verbod op wedstrijden en competities blijft gehandhaafd en wordt verlengd met drie weken tot en met in ieder geval 19 mei. Het verbod op vergunnings- en meldingsplichtige evenementen wordt verlengd tot 1 september. (bron: www.knhs.nl)

6. Hockey
Naar aanleiding van de laatste persconferentie over de Corona-maatregelen heeft het bondsbestuur van de KNHB besloten alle competities van het seizoen 2019-2020 te beëindigen. Deze beslissing betreft ook de (jongste) jeugdcompetities. De nieuwe afgekondigde regelgeving geeft de jeugd tot en met 12 jaar en de jeugd van 13 tot en met 18 jaar, met inachtneming van de anderhalve meter, vanaf 28 april weer ruimte om te trainen. (bron: www.knhb.nl)

5. Gymnastiek
De KNGU doet er alles aan om de clubs en trainers zo snel mogelijk te informeren over het precieze kader waarbinnen er vanaf 29 april gesport kan worden. Gelukkig is er al een en ander voorbereid, maar dat moet nog worden aangepast naar het laatste nieuws en worden getoetst met andere partijen als het RIVM, VWS, gemeenten en NOC*NSF. Daarbij blijft de volksgezondheid voorop staan. Dat is de reden waarom onze lobby voor binnensporten helaas niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Dit nieuws vraagt creativiteit van clubs om de sport buiten te organiseren. Bij disciplines als dans en freerunnen, waar het misschien wat meer voor de hand ligt, maar ook voor ons aanbod met betrekking tot nijntje, turnen, trampolinespringen en gym, zien we zeker kansen. De KNGU helpt hierin met kaders en inspirerende voorbeelden. (bron: https://dutchgymnastics.nl/)

4. Golf
De overkoepelende Nederlands golforganisaties, NGF, PGA Holland, NGA en NVG bestuderen wat de gewijzigde maatregelen betekenen voor de golfsport. Op basis van de ontwikkelingen heeft golf samen met een aantal andere buitensporten een protocol opgesteld voor een gefaseerde herstart onder strikte, aangepaste voorwaarden. Op 16 april heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) dit protocol aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor zes verschillende sporten.

Het algemene protocol voor de sport is tot stand gekomen in samenwerking met de bij het POS aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Paardensport, fitness, klimsport, zwemsport, squash en golf zijn de sporten die zich daarnaast al zorgvuldig en uitgebreid hebben voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en vooral sporters om weer verantwoord te kunnen gaan sporten. Het concept protocol is te vinden in dit bericht. (bron: www.ngf.nl)

3. Sportvissen
Het geldende verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht is verlengd van 1 juni tot 1 september. Met deze verlenging komt onder meer de organisatie van het WK Dames in Flevoland eind augustus dit jaar te vervallen. Sportvisserij Nederland is blij dat veel mensen momenteel hun ontspanning vinden in het vissen, maar wil ook net als iedereen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Het strikt naleven van de afgekondigde maatregelen – die dus in ieder geval tot 20 mei van kracht zijn – is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven vissen. (bron: www.sportvisserijnederland.nl)

2. Tennis
De KNLTB meldt dat zowel de Voorjaarscompetitie als de Kia Tenniskids competitie niet kunnen starten in het geplande weekend van 9 en 10 mei; het spelen van deze competities is voor de zomer überhaupt niet haalbaar is. De bond heeft besloten beide competities te verplaatsen naar het najaar. Hetzelfde geldt voor de Voorjaarscompetitie Padel, die op 25 mei zou starten. Ook deze verschuift naar het najaar. (bron: www.knltb.nl)

1. Voetbal
Vanaf 29 april maakt de KNVB georganiseerd en beheersbaar sporten weer mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf die datum weer voetballen, zonder per se de anderhalve meter afstand te bewaren. Dat ligt anders voor de leeftijdsgroep daarboven: voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij mogen sporten mits zij wel op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. KNVB-verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren, zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities gaan voor het najaar niet van start. (bron: www.knvb.nl)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *